Wommels.nl

 1. Trainersapp by SDS

  Vrijdag 9 Juni 2017

  trainersappsds02

  Op de trainers- en leidersbijeenkomst woansdeitejûn presintearre Geert Arend Roorda (foarhinne SC. Heerenveen) in app (VTON) wêrmei de jeugd fan SDS fan 6 oant en mei 19 jier oplieden wurde kin. It opleidingsplan fan de app jout struktuer yn de traininingen. De trainingen kinne de trainers wikeliks út de app helje en bin op inoar ôfstimd en moai ynsjochtelik útwurke sadat trainers sûnder diploma's der ek mei wurkje kinne. Yn in player-app kin de fuotballers alfêst sjen hokker technyktrainingen at se de kommende wike krije. Oprinnend kwa leeftyd krije de teams mear doelstellingen om oan te wurkjen.

  >>> Meer
 2. Dorpsfeest

  Vrijdag 9 Juni 2017

  feest1

  'Oud Hollandsch vermaeck' in Wommels volgende week, tijdens de dorpsfeesten. Het thema van dit jaar is Oud Hollandsch. Met onder meer kaatsen op donderdag, de rubberbootrace op vrijdag en drie dagen muziek en fertier op de terp. De feestcommissie is er klaar voor! Jullie ook? Op de facebook pagina van het dorpsfeestWommels kunt u het hele programma vinden, samen met foto's en verslagen van de komende dorpsfeesten. 

 3. Spulwike syket mear bern!

  Dinsdag 6 Juni 2017
  spulwike

  De moaiste wike fan't jier is de Spulwike, de earste wike fan de bernefakânsje , dit jier yn wike 30: 24 july oant 28 july 2017. Sisto yn groep 3, 4, 5, 6, 7 as 8 en wennest yn Littenseradiel? Dan meisto meidwaan. En dit jier hast gelok, want Spulwike bestiet 45 jier en fiert dit mei in ekstra jubileumdei. Dus lit dy fakânsje mar sjitte; Spulwike is te gek!

  Opjaan kin noch oant'e mei 11 juni oansteande op www.spulwike.frl

 4. Foto's Greidhoeke Kuiertocht

  Zondag 4 Juni 2017

  IMGP2247

  Fan de Greidhoeke Kuiertocht by Kom Nei Wommels fan ferliene wike snein stean moaie foto's op facebook by Kom Nei Wommels sels en op de pagina fan Henk Bootsma.

  >>> Meer
 5. Ouder-kind toernooi bij TV Boskranne

  Zondag 4 Juni 2017

  ouderkindtoernooi

  Op zondag 11 juni bij tennisvereniging Boskranne het ouder-kind toernooi. Er zullen vanaf 14.00 uur speciale tenniskoppels op de tennisbaan staan! Er worden deze middag alleen dubbelpartijen gespeeld. Het bijzondere aan alle koppels is dat ze als eenheid op de baan staan maar tussen de leeftijden van de 2 personen van ieder koppel zit een generatie verschil. Vandaar de naam ouder-kind toernooi. Je hoeft geen familie van elkaar te zijn, er mag ook met buurvrouw, vriend enz enz een koppel gevormd worden.

  >>> Meer
 6. Drie tunnels in weg tussen Bolsward en Leeuwarden

  Zaterdag 3 Juni 2017

  kruising

  In de weg van Bolsward naar Leeuwarden komen drie tunnels. Het gaat om de kruispunten bij Bolsward Noord, Burgwerd en Wommels Noord. Eerder stelde de provincie Fryslân, op basis van een eerste raming, 12 miljoen euro beschikbaar voor de aanpak van de drie kruispunten. Nadere uitwerking van de plannen wees echter uit dat dit budget niet voldoende is voor de aanleg van drie tunnels. De provincie wil daarom nu € 6 miljoen euro extra investeren.

  >>> Meer
 7. Educatieve koe in It Tsiispakhûs

  Zaterdag 3 Juni 2017

  tsiispakhus01

  It Tsiispakhûs heeft iets nieuws, een door het Bolswarder bedrijf ZWF Ontwerp geheel uit kunststof vervaardigde educatieve koe. De koe is gemaakt uit vijf platen kunststof van elk 19 mm. Dikte, volgens oude kartonnen anatomie platen, die zich bevinden in het Frysk Lânbou Museum in Earnewâld. De originele tekeningen van elk 100 x 85 cm zijn volledig in kleur vervaardigd en ooit bedoeld als wand – of schoolplaat voor onderwijs. Vanaf de eerste kleurplaat met het exterieur van de koe, volgen er vier tekeningen waarbij iedere plaat meer van het inwendige van de koe laat zien tot en met het kalf in de baarmoeder.

  >>> Meer
 8. Intekenlijst Dorpsfeest

  Donderdag 1 Juni 2017

  thumb logo-feestkommisje

  Van 29 mei - 10 juni komt de feestcommissie bij u langs met de intekenlijst. Met uw gift kunnen zij de feesten organiseren en gratis entree behouden voor iedereen. Tevens maakt het mogelijk dat er leuke prijzen bij de spellen en de bingo zijn en dat de kinderen allemaal wat lekkers krijgen. De feestdagen zijn dit jaar 15 t/m 17 juni en het thema is Oud Hollansch.

 9. Timmerdorp De Klomp Wommels

  Dinsdag 30 Mei 2017

  Timmerdorp

  Zit jij in groep 5 t/8, woon je in de gemeente Littenseradiel, en heb jij zin om deze zomervakantie een eigen hut te bouwen? Doe dan mee op 30 en 31 augustus 2017 aan Timmerdorp 'De Klomp' Wommels! Twee dagen lang kun je zagen, timmeren, bouwen en de mooiste hut maken! Er worden ook leuke sport-  en spelactiviteiten georganiseerd.

  >>> Meer
 10. In folle Terp mei Kom Nei Wommels

  Maandag 29 Mei 2017

  knw201710

  De Terp wie goed fol juster mei Kom Nei Wommels. In soad kramen beset en oan de râne kofferbakferkeap. Oan de kant fan de Jumbo de ynskriuwing en finish foar de kuiertocht, de bar en it poadium wêrop in de rin fan de middei muzyk fan de Top en Twel Sjongers en Joop Albama. Brânwacht Wommels joech demonstraasjes op de lytse Terp. Alles wie goed ferrûn en de kuierders hiene in moaie tocht hân, al wie it wol wat waarm.

  >>> Meer