Wommels.nl

 1. Wommels yn aksje

  Dinsdag 8 Augustus 2017
  De Freule

  De boufak is krekt begûn en it is allegeare aksje yn Wommels yn de oanrin nei de freulepartij fan moarn. Op it keatslân en fuotbalfjild wurd it measte wurk ferset fansels mar ek rûnom binne frywilligers yn't spier. Op de foto is de Boer dwaande mei it oppimpen fan it byld fan de Freule. Dizze famylje oan de Terp soarget der elts jier foar dat it der op de Freule wer himmel by stiet.

 2. De list foar de Freule

  Zondag 6 Augustus 2017

  lotsjenfreule201702

  Sneontejûn is der yn It Reade Hynder lotten foar de Freulepartij fan kommende woansdei. Foarsitter Johan van Tuinen fan it nije Freulebestjoer lûkte de lotsjes. Der kaam drekt al betiid yn de earste omloop in tige spannende wedstriid tusken favoryt Exmorra en Nederlânsk kampioen Berltsum út. Wommels moat wat letter op de moarn foar it earst oan de bak. Henk Bootsma hat der wat foto's fan makke, in pear by >>>Meer en fierders op syn facebook.

  >>> Meer
 3. Jacob Klaas Haitsma wint hast de PC

  Woensdag 2 Augustus 2017

  jacobklaaspc

  Mei alles oan de hang moast Jacob Klaas Haitsma yn de finale fan de PC in lytse keats foarby. Dat die der ek, mar Bauke Triemstra wist de bal dochs noch werom te slaan. Jacob Klaas en syn maten twadde dus, in pracht prestaasje. Lokwinske Jacob Klaas. Lês hjir by Omrop Fryslân mear oer de PC en sjoch de lêste slach.

 4. 'Lêze foar de Freule' met Bonne Stienstra

  Dinsdag 1 Augustus 2017

  bonne stienstra

  Op dinsdagavond 8 augustus, de avond voor de Freule, vindt in de Jachthaven in Wommels de 13e editie van 'Lêze foar de Freule' plaats. Deze keer verzorgd columnist en journalist Bonne Stienstra de lezing. Stienstra is niet alleen bekend bij de lezers van de Leeuwarder Courant, met voorheen zijn sportverslagen en nu zijn columns, maar ook in de toneelwereld als schrijver van succesvolle stukken als 'De hite hinnepôle' en 'Twa Yoghurt Ien Molke'. De avond begint om 20.30 uur.

   

 5. Sneon oefenwedstriid SDS 1 tsjin FC Dordrecht

  Maandag 31 Juli 2017

  sdsdordrecht

  Kommende sneon 5 augustus is der op it fuotbalfjild yn Easterein in oefenwedstriid fan SDS 1 tsjin Jupiterleagueklup FC Dordrecht. Tagong is € 3,- (ek foar leden), oant 18 jier fergees, mei programmaboekje mei kâns op fleisprizen fan Murk's Slagerij. De wedstriid begjint om 17.00 oere. Nei ôfrin fan de wedstriid muzyk fan DJ Jan-Bauke.

 6. Verhuizing Guards Euphonia naar It Trochpaad

  Zondag 30 Juli 2017

  thumb euphonia

  Door de aangekondigde sluiting van Bogerman in Wommels in 2018 zijn de Guards van Euphonia op zoek gegaan naar nieuwe oefenruimte. Deze is gevonden in It Trochpaad. Ingaande het komende seizoen trainen de Guards daar voor hun straat optredens en de Winterguard. Dit is voor de A-groep op de maandagavond en Jong Euphonia op de vertrouwde vrijdagmiddag. Meer weten, of komend seizoen meedoen en proeflessen volgen: mail  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

  >>> Meer
 7. Bijeenkomst visie wonen, zorg en welzijn

  Zondag 30 Juli 2017

  patyna02

  Donderdag 20 juli was er in It Dielshûs een bijeenkomst over een benodigde visie op wonen, zorg en welzijn in Wommels in de toekomst. De aanwezigen gingen in groepen hiermee aan de slag. Tal van interessante ideeën en tips kwamen hier uit voort, deze zijn hier te lezen.

  >>> Meer
 8. Kreatyf blikjes opromje

  Zaterdag 29 Juli 2017

  blikjes01

  Wykagent Trinus Hoekstra fynt de bern dy't brûk meitsje fan de skatebaan mar kreatyf yn it opromjen fan blikjes dy't se leech dronken hawwe, sa twitterre er. Der stiet dêr gjin prullebak skynt, miskien soe dy der ris komme moatte.

  >>> Meer
 9. De bêste keatsfoto fan Henk Bootsma

  Zaterdag 29 Juli 2017

  bestekeatsfoto

  Omrop Fryslân frege Henk Bootsma wat syn bêste keatsfoto wie en at hy dêr ek oer fertelje woe. Dy bêste foto stiet hjirnêst en Henk hat der juster oer ferteld yn it programma Fol Fjoer.

 10. 45 keer Spulwike

  Woensdag 26 Juli 2017

  Logo FreonenSpulwike-300x282

  Holle Bolle Tsjing! Spulwike Littenseradiel, dit jaar voor de 45ste keer in de gemeente. Vanmiddag was Spulwike te gast bij zwembad de Klomp. Op facebook veel foto's en verslagen van alle activiteiten van deze editie. Spulwike zoekt 'freonen'zodat ook na de herindeling Spulwike voor alle kinderen kan blijven bestaan. Wilt u ook freon worden? Op de site van spulwike meer informatie.