Wommels.nl

 1. Greidhoek' Festival striidt tsjin it wetter

  Zaterdag 9 September 2017

  greidhoek

  It is wat wiit wurden op it swimbadterrein troch al it reinwetter fan de lêste dagen, mar de bobbouers fan it Greidhoek' Festival dogge der alles oan om it wetter fuort te krijen as flierdielen en pallets oer de wite plakken hinne te lizzen. Fierder ha se noch in bult strie en seachsel. Lykwols is it better om de sneinse skuon thús te litten. De grutte tinten wêr't de bands yn optrede sille binne wer goed te sjen fanôf de provinsjale dyk. 

 2. Ladies Night

  Woensdag 6 September 2017

  It Dielshus lit us witte dat de Ladies Night op 14 septimber net troch giet. Der binne te min standhâlders.

 3. ringrijderij

  Woensdag 6 September 2017

  donia

  Op zaterdag 23 september 2017 is er de jaarlijkse ringrijderij, met keuringen op en om het voetbalveld (Geins 1) in Wommels. Het ringrijden begint dit jaar om 13.00 uur. Meer informatie over de Donia's op de website.
  .

 4. Sleuteloverdracht Jumbo Kooistra

  Maandag 4 September 2017
  Egbert en_Bertus

  Vandaag was het dan eindelijk zover. Bertus Procee mocht na 9 jaar als filiaalmanager van Jumbo Wommels de sleutel overdragen aan Egbert van der Veen. Bertus, succes met je nieuwe baan als teamleider op "It Twalûk" in Leeuwarden en Egbert veel plezier in Wommels.

 5. Kommende sneon Greidhoek' Festival

  Zondag 3 September 2017

  poster

  Kommende sneon 9 september op it swimbadterrein it Greidhoek' Festival. Festivalsymboal Bob Ross presintearret wer in grutte fariaasje oan keunst en muzyk en it festival sil wer bol stean fan kreatyviteit en ferrassings. Mocht der in dripke wetter falle, yn de fjildoanklaaiing hat de fjildûntwerper (en technyske haadman) Aart Laferte wer in pear grutte tinten opnommen wêr't genoch romte yn is om mei 2000 man te skûljen. Festivaltema is fan't jier "Make Love Not Wâl". Alles oer it festival is te lêzen yn de festivalkrante.

  >>> Meer
 6. Diggelfjoer: doarpskrantsje wurdt doarpskrante

  Zondag 3 September 2017

  thumb 08diggelfjoersept2017

  In soad minsken fûnen it al, de redaksje sels, lange tiid wat al te beskieden, is no ek om: doarpkrantsje die gjin rjocht oan de kwaliteit fan ús Diggelfjoer. It mocht bêst doarpskrante neamd wurde. Want alle moannen wer stean der prachtige ferhalen, interviews en eftergrûn artikels yn. Al tritich lang. En no mei in nije omslach. Lokwinske Diggelfjoer en dat jim it noch mar lang folhâlde meie. De Diggelfjoer fan septimber is hjir, lykas alle Diggelfjoers fan dit jier, online te lêzen. Eardere útjeften stean yn it archyf.

 7. Liesette Bruinsma genomineerd voor Paralympic Sport Award

  Zaterdag 2 September 2017

  IMGP5381

  Liesette Bruinsma is door het Internationale Olympische Comité genomineerd voor de 2017 Paralympic Sport Awards in de categorie beste vrouwelijke debutant, zie hier de officiële bekendmaking. Liesette is zeer vereerd met deze nominatie en wil dit nieuws graag met ons Wommelsers delen. We hopen dat je wint Liesette. 

 8. Morgen sluit inschrijving Triathlon Wommels

  Zaterdag 2 September 2017

  gerritentsjeard

  De Triathlon Wommels is over twee weken op zaterdag 16 september. Er is een 1/8ste triathlon met zwemmen in het zwembad, een 1/8ste triathlon met zwemmen in buitenwater (de Bolswarder trekvaart) en een kwart triathlon, met het zwemmen ook in buitenwater. De wisselzone is op het Hankelterrein, finish en afterparty in het zwembad. De avond ervoor, vrijdag 15 september, is er de Triathlon Wommels voor de jeugd (basisschool), deelname gratis. Zo'n 180 deelnemers hebben zich in totaal al ingeschreven. De inschrijving sluit morgen. Routes staan hier. Gerrit Hulsinga en Tsjeard Hofstra zullen het gebeuren weer aan elkaar praten.

 9. Henk Bootsma wykwinner fotowedstriid

  Zaterdag 2 September 2017

  DSC 7798

  Mei de foto hjir nêst is Henk Bootsma wykwinner wurden fan in fotowedstriid yn Frentsjer, lês hjir mear. Henk hat fannewike ek in foto makke fan it ûnwaar (sjoch >>>Meer). It gong net sa mâl as in eardere kear dat hy der foto's fan makke hat.

  >>> Meer
 10. Ondanks regen mooi Timmerdorp in De Klomp

  Zaterdag 2 September 2017

  GROEPSFOTO TIMMERDORP_

  Woensdag stonden de hemelsluizen wijd open bij Timmerdorp De Klomp. Er moast dan ook veel gebruik gemaakt worden van uitwijkmogelijkheid It Trochpaad, eerst 's ochtend toen er spelletjes werden gedaan en later 's avonds om droog te eten en te slapen. 's Middags kon wel getimmerd worden en werd een begin gemaakt met de bouw van de prachtige bouwwerken, die donderdag, toen het veel beter weer was, met veel enthousiasme afgemaakt konden worden. De organisatie moest veel improviseren en deed dat vaardig, zodat de kinderen toch nog twee mooie dagen hadden. Foto's op smugmugfotopagina en facebookpagina van De Klomp.

  >>> Meer