Wommels.nl

 1. Van Sminialeane afgesloten vanaf 28 aug.

  Vrijdag 18 Augustus 2017

  thumb logolittenseradiel

  De Van Sminialeane zal wegens grootschalig asfaltonderhoud van 28 augustus t/m 8 september voor doorgaand verkeer afgesloten zijn, zie ook website gemeente. De omleiding naar Easterein zal met borden worden aangegeven. Fietsers en voetgangers kunnen wel van het fietspad gebruik maken.

 2. Kaartferkeap Greidhoek Festival is los!

  Woensdag 16 Augustus 2017
  Greidhoeke 2017

  Je kinne der net om hinne..."Make Love Not Wâl", ít tema foar it Greidhoek Festival wat op 9 septimber oansteande hâlden wurdt op it swimbadterrein. Kaartsjes binne te keap by de Jumbo yn Wommels, mear ynformaasje is te fynen op www.greidhoekfestival.nl

 3. Wat in dei, sa'n Freuledei

  Vrijdag 11 Augustus 2017

  freule201718

  Wat wie it wer in moaie dei, de Freuledei. It waar siet mei, it keatsen faaks knap en spannend, in soad públyk en grut feest nei ôfrin. Spitegergenoch rekke partoer Wommels der al yn de earste omloop ôf, koenen in 5-1 foarsprong net fersilverje. De finale gong tusken Exmorra en Boalsert. Boalsert wûn, in ferslach fan it keatsen en alle útslagen hjir by Kaatsnieuws. Henk Bootsma hat der in pracht fotoreportaazje fan makke.

  >>> Meer
 4. Foarlêze foar de Freule

  Woensdag 9 Augustus 2017

  foarlêzefreule02

  Fanwege it minne waar moast der juster mei it foarlêzen foar de Freule útwykt wurde nei It Reade Hynder. Bonne Stienstra lies foar in grut tal oanwêzigen in alderaardichste kollum foar yn it Bokwerders wêr't betiden smaaklik om lake waard. Henk Bootsma hat wat foto's makke.

  >>> Meer
 5. Slútingstiden Horeka op de Freuledei

  Dinsdag 8 Augustus 2017

  De Wommelser Horeka sil ek fan't jier wer in grutte bydrage leverje oan de feestlikheden rûnom de Freule. Op de Terp (Jimbar) en it Bosk (Dielshûs) is muzyk en iten en drinken. Foar dit lêste binne blaue munten te keap; mocht der ien in pear oer hawwe, se bin oant 26 desimber noch yn te leverjen. De bûtentaaps sille de nachts om 00.30 oere slúte. Snacks binne der dan noch oant 01.00 oere te krijen en yn de Taveerne noch fan 01.00 oant 02.00 oere broadsjes hamburger. Stempels foar de WC jilde foar sawol it keatslân as de horeka.

 6. Winnaars Freule actie Jumbo

  Dinsdag 8 Augustus 2017
  freule aksje_jumbo

  De winnaars van de Freule actie van Jumbo Kooistra zijn bekend; de winnaar van de hoofdprijs is Willy Bootsma-Spoelman. Zij wint de op hand gemaakte kaatswant. Marco Weijer mocht de tribunekaarten in ontvangst nemen en de kaatsbal is gewonnen door Froukje Bosgra uit Rien. Allemaal van harte gefeliciteerd en geniet van de Freule dag!

  De Jumbo is op deze 'Freule dei' geopend van 08.00-13.00 uur.

 7. Wommels yn aksje

  Dinsdag 8 Augustus 2017
  De Freule

  De boufak is krekt begûn en it is allegeare aksje yn Wommels yn de oanrin nei de freulepartij fan moarn. Op it keatslân en fuotbalfjild wurd it measte wurk ferset fansels mar ek rûnom binne frywilligers yn't spier. Op de foto is de Boer dwaande mei it oppimpen fan it byld fan de Freule. Dizze famylje oan de Terp soarget der elts jier foar dat it der op de Freule wer himmel by stiet.

 8. De list foar de Freule

  Zondag 6 Augustus 2017

  lotsjenfreule201702

  Sneontejûn is der yn It Reade Hynder lotten foar de Freulepartij fan kommende woansdei. Foarsitter Johan van Tuinen fan it nije Freulebestjoer lûkte de lotsjes. Der kaam drekt al betiid yn de earste omloop in tige spannende wedstriid tusken favoryt Exmorra en Nederlânsk kampioen Berltsum út. Wommels moat wat letter op de moarn foar it earst oan de bak. Henk Bootsma hat der wat foto's fan makke, in pear by >>>Meer en fierders op syn facebook.

  >>> Meer
 9. Jacob Klaas Haitsma wint hast de PC

  Woensdag 2 Augustus 2017

  jacobklaaspc

  Mei alles oan de hang moast Jacob Klaas Haitsma yn de finale fan de PC in lytse keats foarby. Dat die der ek, mar Bauke Triemstra wist de bal dochs noch werom te slaan. Jacob Klaas en syn maten twadde dus, in pracht prestaasje. Lokwinske Jacob Klaas. Lês hjir by Omrop Fryslân mear oer de PC en sjoch de lêste slach.

 10. 'Lêze foar de Freule' met Bonne Stienstra

  Dinsdag 1 Augustus 2017

  bonne stienstra

  Op dinsdagavond 8 augustus, de avond voor de Freule, vindt in de Jachthaven in Wommels de 13e editie van 'Lêze foar de Freule' plaats. Deze keer verzorgd columnist en journalist Bonne Stienstra de lezing. Stienstra is niet alleen bekend bij de lezers van de Leeuwarder Courant, met voorheen zijn sportverslagen en nu zijn columns, maar ook in de toneelwereld als schrijver van succesvolle stukken als 'De hite hinnepôle' en 'Twa Yoghurt Ien Molke'. De avond begint om 20.30 uur.