Wommels.nl

Scholen

We hebben 2 basisscholen: Christelijke Basisschool It Fûnemint en Openbare Basisschool de Opslach. Beide scholen zijn gevestigd in It Trochpaad, de Brede School.