Wommels.nl

Bogerman WommelsBogerman Wommels                                                                                                                                                                                                                                
Walperterwei 8
8731 CC Wommels

Voor informatie:
T. Grooters-Bouma
Locatieleider Bogerman Wommels
0515-331531


Bogerman Wommels - school voor: 

Havo + Atheneum (t/m klas 3) 
VMBO TL (t/m het eindexamen) 
VMBO BK / GL (t/m klas 2, inclusief LWOO) 

Bogerman Wommels onderscheidt zich door: 
• Goede begeleiding – veel leerlingen stromen door naar een hoger niveau. 
• Les in kleine groepen 
• Korte lijnen school - thuis 
• Remediale hulp 
• Extra aandacht voor leerlingen met dyslexie / dyscalculie 
• Sociale Vaardigheidstraining 
• Faalangstreductietraining 
• Huiswerkbegeleiding 
• 3x per jaar een voortgangsgesprek tussen leerling – ouder(s)/verzorger(s) – leerling 

Leergebieden: 
In de 1e twee leerjaren wordt er naast ‘losse vakken’ ook lesgegeven in: Leergebieden. Dit betekent dat leerlingen niet meer geschiedenis; aardrijkskunde; economie; godsdienst en maatschappijleer als aparte vakken krijgen, maar dat ze gezamenlijk in het leergebied Mens & Maatschappij worden aangeboden. Wij werken in leergebieden in de overtuiging dat de leerstof beter blijft hangen als het in grotere gehelen wordt aangeboden. In een leergebied zien leerlingen dat er veel samenhang is tussen de verschillende vakken. 
Andere leergebieden zijn: 
• Mens & Natuur 
• Kunst & Cultuur 
• Sport & Bewegen 
• Profilering: een combinatie van Sport & Bewegen en Kunst & Cultuur 

MVO: 
Meertalig Voortgezet Onderwijs (MVO) wordt aangeboden aan de Havo/VWO leerlingen uit klas 1 t/m 3. Deze leerlingen krijgen in de 1e klas Aardrijkskunde in het Engels en Geschiedenis in het Fries; voor de leerlingen in de 2e klas komt daar nog Muziek in het Engels en Lichamelijke Oefening in het Fries bij. Na 3 jaar MVO krijgen de leerlingen een certificaat voor Engel en Fries. 

Meer dan leren: 
Naast de reguliere lessen besteden we ook veel tijd aan allerlei andere activiteiten: 
• Skireis naar Bottrop (klas 2) 
• Werkweek naar de Ardennen (klas 2) 
• Bezoek aan de Tweede Kamer (klassen 3 + 4) 
• Sinterklaasfeest (klas 1 + 2) / kerstgala (klas 3 + 4) 
• Schoolreis naar Walibi (klas 1 + 2)