Wommels.nl

Psycho-sociale begeleiding, Yoga en Haptonomie

Praktijk voor: 
-  Psycho-sociale begeleiding
-  Haptonomie en Essentiecoaching
-  Zwangerschapsyoga/haptonomie
-  Yoga
Ingrid Eigenhuis- van 't Hoff
Bezoek adres:  
Trekwei 3 Wommels   ingang Hottingawei.
Tel. 0515-331377

 


Yogalessen in groepsverband
Bezoekadres : Tijdelijk Zorgcentrum Ny Stapert Wommels

Introductie:
Sinds 1990 werk ik als psycho-therapeute.
Ik ben moeder van twee dochters en een zoon en grootmoeder van vier kleinkinderen, helaas is mijn man overleden. Mijn visie en manier van begeleiden zijn ontwikkeld en nog altijd in ontwikkeling door het leven zelf en diverse voltooide beroepsopleidingen:
-opleiding tot verpleegkundige.
-opleiding tot yogadocente.
-opleiding tot psychotherapeute centrum Boswijk te Gameren.
-opleiding voor haptonomie bij Otto Huizinga in Enschede.
-opleiding essentiecoaching bij Lenne Gieles in Meeuwenveen.

Met deze ervaringen in mijn pakket werk ik met veel voldoening met gewone “normale” mensen, die in het leven vast lopen of ergens niet uitkomen. Met behulp van therapie wordt gezocht naar oorzaken.

Reden om therapie te zoeken kunnen zijn:

-stress
-problemen op het werk.
-gezins- of relatieproblemen
-verlies van een dierbare
-begeleiding laatste levensfase
-lichamelijke klachten
-etc.
Vaak is de oorzaak ook iets minder zichtbaar. Een algeheel gevoel van onvrede of een gebrek aan vreugde kan bijvoorbeeld een aanleiding zijn om hulp te zoeken.
Mensen met klachten als slapeloosheid of futloosheid zonder dat er een duidelijke oorzaak is, kunnen ook besluiten naar een therapeut te gaan.

Werkwijze:
 
In een kennismakings gesprek, kijken we samen naar jouw behoeften, je verwachtingen en de mogelijkheden. Uitgangspunt van de therapie is het verkennen van onderliggende oorzaken. Er zijn verschillende werkwijzen die allen ervarings- en aandachtsgericht zijn. Dat betekent leven in het hier en nu.
 Inspiratiebronnen zijn:
-gestalttherapie.
-haptonomie.
-aandachtstraining.
-psychosynthese.
-bio-energetica.
-tekenen, boetseren en schrijven.

Veiligheid

Therapie is geen technische aangelegenheid, maar een alles omvattende ervaring. Ik werk daarom zonder oordeel, met respect en liefde voor de client, in een veilige situatie.

Verzekerd

Zonder verwijzing van de arts kan iedereen naar een psychotherapeut.
Afhankelijk van je ziektekostenverzekeraar en het pakket dat je hebt, wordt de therapie soms (deels) vergoed. Informeer daarvoor bij je eigen verzekeraar.
Ik ben aangesloten bij de Vereniging N.G.T.T.

Mijn visie op therapie en met mij vele anderen

Zelf- helend vermogen.

Ieder van ons heeft een zelf-helend vermogen ter beschikking en dit vermogen is enorm. Een voorbeeld van zelf-helen is  het herstel van de huid na een beschadeging. Binnen enkele uren vormt zich een korstje. De persoon zelf hoeft nergens aan te denken, niets te regelen of af te spreken. Het gebeurt “gewoon”. In de dagen er na groeit nieuwe huid aan, van binnen uit. Er is in het lichaam kennelijk een innerlijke drijfkracht om terug te keren naar de oorspronkelijke, meest effectieve, veilige situatie, namelijk een huid die intact is. Dit zelf- helend vermogen is ook actief bij psychologische processen. Ook dan is het enorm. Ook dan is er een innerlijke drijfkracht die terug wil keren naar de meest oorspronkelijke situatie. Door in therapie via problemen te gaan voelen naar wat er is, reageert het zelfhelend vermogen meteen. Het hart helpt het helings proces van binnenuit op gang te brengen. Het hart “wil” gevoeld en gezien worden in wat er werkelijk is, om via het voelen en ervaren o.a. pijn en verdriet te kunnen loslaten. Het loslaten maakt een directe, oorspronkelijke verbinding met het hart mogelijk. Dit wordt ervaren als rust, vrede en liefde.

Hier en nu

In eerste instantie houd ik mij in het therapiewerk niet bezig met het oplossen van het probleem. Ik ga ook niet sleutelen aan het gedrag. Via de weg van buiten naar binnen help ik de mensen aan persoonlijk inzicht in wat de verbinding met het hart in de weg staat of blokkeert. Dit gebeurt door in het hier en nu, de gevoelens en de bewuste- en niet-bewuste overtuigingen uit eerdere tijden, te ervaren.Waneer dit gezien en gevoeld wordt, ontstaat er een atmosfeer waarin geheeld kan worden. Er kunnen keuzes gemaakt worden, niet afgeronde zaken kunnen alsnog worden afgerond, woede en verdriet kunnen worden geuit waarna er opnieuw contact kan worden gemaakt met zichzelf en met anderen.

Ik heb daarvoor verschillende werkwijzen.

Gedurende de sessie kan ik op basis van kennis, intuitie en goed waarnemen kiezen voor die werkwijze die het meest aansluit en effectief is bij je huidige beleving van het probleem. Het werk is lichaams- en ervarings gericht. Ik werk vanuit aandachtig aanwezig zijn, zonder oordeel en met mededogen, respect en liefde voor degene met wie ik werk. Daardoor ontstaat een klimaat waarin therapie niet een technische aangelegenheid is, maar een meer omvattende, diepe, vervullende ervaring. Op deze manier werkend is het mogelijk de weg naar binnen af te leggen en vervolgens wezenlijk veranderd naar buiten te gaan, de wereld in.