Wommels.nl

Euphonia


Voor informatie:www.euphonia.nl       logo Euphonia


 

Christelijke Muziekvereniging Euphonia Wommels heeft als doelstelling het bevorderen van de belangstelling voor en het beoefenen van de muziek in de ruimste zin van het woord met alle daartoe geëigende middelen. Dit trachten we te bereiken door het geven van muzieklessen en repetities. Verder verhuren wij muziekinstrumenten en bladmuziek, geven wij concerten en verlenen wij medewerking aan diverse festiviteiten in het dorp (Freuledei, Anjercollecte, Intocht Sint Nicolaas, Openluchtdienst, begeleiding Stille Week, begeleiding Eerste Kerstdag).

De vereniging is lid van de OMF (Organisatie Muziekverenigingen Fryslân). De OMF is aangesloten bij de landelijke Verenigde Nederlandse Muziekbonden (VNM Nederland).

De afdelingen van Muziekvereniging Euphonia Wommels zijn:

- Harmonieorkest
- Jeugdorkest
- Colorguards (verschillende groepen ingedeeld op leeftijd/niveau)
- Melody- and Percussionband

Verder verbonden met Euphonia:

- Jeugdband Melody- and Percussion band ‘2WHOM’ (samenwerking tussen Euphonia, Hollandia Bolsward en MPG Workum)

Voor meer informatie en contactgegevens kunt u onze website bezoeken: www.euphonia.nl

Wij zijn ook actief op facebook:

Harmonie/Jeugdorkest: klik hier

Colorguards: klik hier

Melody- and Percussionband: klik hier

Jeugdband 2 WHOM: klik hier