Wommels.nl

Volleybal

COVOS is de volleybalvereniging van Wommels, Easterein, Reahûs, Itens en wijde omstreken met als thuisbasis sporthal "De Greidhoeke" in Easterein. Meer informatie is te vinden op hun eigen website.