Wommels.nl

Handwerkexpositie

Op 13, 14 en 15 april is er een handwerkexpositie van de Bond van Plattelandsvrouwen. Op 13 april van13.00 tot 17.00 uur en beide andere dagen van 10.00 tit 17.00 uur. De entree is €3.50 voor leden en € 4,50  voor niet leden. De expositie is in it Dielshûs.