Wommels.nl

Van de gemeente

 

 

                                                                                                        Februari 2017

Ambtelijk overleg met gemeente Littenseradiel.

Tijdens dit overleg komen allerlei punten aan de orde die door Doarpsbelang zijn ingebracht. Hierbij de hoofdpunten van het overleg.

1.      Passeerstroken Sudhoeke.

Het is na het aanbrengen van de passeerstroken nog steeds erg lastig voor voertuigen om elkaar in de Sudhoeke te passeren.

Er komen in 2017 twee extra grote passeerstroken bij. De bestaande stroken worden dan verlengd en voorzien van puntstukken. Ook worden er reflectorpaaltjes geplaatst.

2.      Toekomstige bestemming gemeentehuis.

Begin februari 2017 tijdens het overleg werden er nog gesprekken gevoerd.

Tijdens de Meet & Greet op 14 februari jl. werd bekend gemaakt dat Patyna gaat zorgen voor een appartementencomplex voor ouderen met een gemeenschap ruimte die ook voor de inwoners voor Wommels beschikbaar is.

3.     Toekomstige bestemming Bogerman.

Ideeën en initiatieven kunnen worden aangedragen via Doarpsbelang.

Een goed overleg voor de laatste keer in deze samenstelling met de gemeente Littenseradiel.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Januari 2009, verslag ambtelijk overleg met gemeente Littenseradiel.

Zoals elk jaar heeft in het najaar van 2008 weer het zgn. ambtelijk overleg met
Ambtenaren van verschillende afdelingen van gemeente Littenseradiel plaats gevonden. Tijdens dit overleg kwamen allerlei punten aan de orde die door doarpsbelang zijn ingebracht.  Bewoners konden via de website hun steentje hierin bijdragen.

Enkele punten die wij inbrachten zijn:

De Klompenbuurt
Diverse malen heeft dit onderwerp op de agenda gestaan. Dit najaar is het dan zover. Na overleg met betrokkenen, is de gemeente tot een akkoord gekomen. En is dit stukje “oud” Wommels opgeknapt. Het resultaat mag er zijn.

Randweg
Er is twijfel over de noodzaak van de randweg. Uitgezocht wordt welke invloed een randweg heeft op de verkeersstromen door het dorp. De uitkomsten van het onderzoek worden gebruikt om het nut en de noodzaak aan te tonen voor de Commissie van Overleg. Zoals u vast bemerkt heeft, hebben deze tellingen van het verkeer plaatsgevonden. Wat ook van invloed is, is het feit dat er minder woningen zullen worden gebouwd terwijl de kosten van de aanleg van de randweg gelijk blijven. Het gaat om veel geld en de juiste keuzes! Uiteindelijk beslist de gemeenteraad. We wachten de uitkomsten van het onderzoek af.

Parkeerfaciliteiten
Het parkeren op en rond de Terp wordt niet op korte termijn opgelost. Dit heeft alles temaken met ontwikkelingen rond de supermarkt in Wommels. Jumbo Kooistra heeft 2 panden aangekocht u wel bekend, namelijk de kosterswoning en het Mulhus. Samen met de gemeente zoekt Jumbo Kooistra naar een oplossing met betrekking tot onder andere: de aanblik van de voorgevel en mogelijke realisatie van extra parkeerplaatsen. Het is allemaal niet eenvoudig en dit zal nog het nodige overleggen en tijd kosten.

Oversteek naar de sportschool
Het oversteken van de weg wordt als gevaarlijk ervaren. Afgesproken wordt om de oversteek meer op te laten vallen en duidelijker in het wegbeeld te brengen.

Onderzoek Universiteit van Amsterdam naar vrijwilligerswerk en dorpshuizen.
Dit onderzoek heeft in 2007 al plaatsgevonden door studenten van de universiteit. Zij hielden huis aan huis enquêtes. Ook werd er een avond georganiseerd door studenten in het gemeentehuis waar vrijwilligers voor waren uitgenodigd. De resultaten hiervan zouden in het najaar worden gepresenteerd.
Doarpsbelang heeft veel moeite gedaan om dit te doen slagen. De verwerking van deze onderzoeksresultaten verlopen traag. Er ligt nu een afspraak om in het 1e kwartaal van 2009 de resultaten aan de dorpen te presenteren.

Voetbalveld
Na de renovatie van het voetbalveld en de bouw van de woningen aan de rand van het veld zijn in de eerste instantie de voetbaldoelen niet herplaatst. Hier kwam vanuit het dorp veel reactie op men miste een plek waar de jeugd een balletje kon trappen. Gezamenlijk overleg tussen de kaatsvereniging, gemeente en doarpsbelang heeft geleid tot het plaatsen van de huidige goals, maar deze worden als te klein ervaren. De nu geplaatste grotere goals worden door de gemeente als niet legaal bestempeld. Ook wordt het hek van de tennisclub als ballenvanger gebruikt en wordt de beplanting vertrapt. Afgesproken is dat bovenstaande partijen gezamenlijk met de tennisvereniging nog eens met elkaar in overleg gaan om geschetste problemen op te lossen.

Passantenhaven
De haven krijgt groot onderhoud en gelijkertijd worden er camperplaatsen gerealiseerd. De exploitatie is in handen van een stichting.

Website gemeente
Het wordt niet gemakkelijk gevonden om bepaalde stukken te vinden op de gemeentelijke website. Om verbetering te bewerkstelligen is recent “klein leed” knop op de `homepage`geplaatst. De huidige werkwijze van het systeem van de raadsinformatie is onduidelijk. Een nieuw raadsinformatie systeem moet daar verandering in brengen. De nieuwe griffier zal dat moeten oppakken.

Maaien rondom zitbanken
Onder en rond zitbanken staat het gras te hoog en er groeien brandnetels. Voor het nieuwe seizoen zijn concrete afspraken gemaakt met de uitvoerder.

Haalbuis kade Molewâl
De buis langs het water op de Molewâl is bijna verroest. De gemeente stelt voor om deze buis te verwijderen en niet te vervangen gezien de kosten. Doarpsbelang zal de bewoners aan de Molewâl benaderen en samen met hen een advies hier over richting gemeente vormen.

Locatie milieuparkje Sùdhoeke
De gemeente stelt voor om deze op te heffen en in de “wetterwyk”en de “terpenwyk” twee kleinere locatie`s aan te leggen. Doarpsbelang zal hier over meedenken. Het zou mooi zijn als de bewoners van deze buurten hier ook over mee denken, om te komen tot een goede oplossing en locatie. Uw ideeën en suggesties kunt u mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.   

Jan Koornstra (secretaris)