Wommels.nl

Colofon

De site Wommels.nl is een overkoepelende site voor alle verenigingen, instanties en bedrijven uit Wommels en is op initiatief van Doarpsbelang Wommels opgezet.

De beheerstaak van de website is ondergebracht bij een Stichting Website Wommels. Het hoofddoel van Wommels.nl is informatie op een positieve en overzichtelijke wijze uitdragen voor iedereen.
Stichting Website Wommels is een zelfstandige stichting met een eigen bestuur.
Er wordt samengewerkt met de redactie van het Doarpskrantsje Diggelfjoer, welke 1x per maand in druk verschijnt.


Schriftelijk contactadres is  Vicarystrjitte 4, 8731 BZ Wommels

Wommels.nl bereiken via e-mail is mogelijk via de contactlink of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

Wommelser verenigingen, stichtingen e.d. die een plaats op deze site willen hebben kunnen kiezen uit de volgende mogelijkheden:

Pakket A
• een vermelding in de adreslijst, eventueel met link naar uw eigen site.
• geen eigen inlogcode, één statische pagina van onbeperkte lengte, deze pagina mag 2x per jaar worden aangepast m.b.v. digitaal aangeleverde tekst.
• er kunnen maximaal 5 afbeeldingen en/of  foto’s worden geplaatst
• startbijdrage is € 25  jaarlijkse bijdrage is € 15

Pakket B
• een vermelding in de adreslijst, eventueel met link naar uw eigen site.
• eigen inlogcode waarmee de vereniging zelf de gegevens up to date kan houden
• één statische pagina van onbeperkte lengte, zonder menustructuur die door u zelf kan worden aangepast.
• er kunnen maximaal 5 afbeeldingen en/of  foto’s worden geplaatst
• op een instructieavond krijgt één persoon uitleg over de wijze van inloggen en handelen
• startbijdrage is € 25  jaarlijkse bijdrage is € 40

Pakket C
• een vermelding in de adreslijst, eventueel met link naar uw eigen site.
• eigen inlogcode waarmee de vereniging zelf de gegevens up to date kan houden
• menustructuur met maximaal 6 actieve pagina’s van onbeperkte lengte waardoor informatie duidelijk en overzichtelijk aangeboden kan worden.
• er kunnen maximaal 5 afbeeldingen en/of  foto’s per pagina worden geplaatst.
• op een instructieavond krijgt één persoon uitleg over de wijze van inloggen en handelen
• startbijdrage is € 115  jaarlijkse bijdrage is € 40

Ook bedrijven uit Wommels kunnen een plaats krijgen op deze site. Hiervoor is één pakket beschikbaar:

Pakket A
• een vermelding in de adreslijst, eventueel met link naar uw eigen site.
• geen eigen inlogcode, één statische pagina van onbeperkte lengte, deze pagina mag 2x per jaar worden aangepast m.b.v. digitaal aangeleverde tekst.
• er kunnen maximaal 5 afbeeldingen en/of  foto’s worden geplaatst
• startbijdrage is € 25  jaarlijkse bijdrage is € 25

Als u hiervoor belangstelling hebt neem dan contact op met de commissie.


Copyrights
De Stichting Website Wommels behoudt het auteursrecht op de via de internetsite verstrekte informatie, inclusief de beeldmerken, logo’s grafische voorstelling en beeldmateriaal. Niets uit de informatie mag zonder schriftelijke toestemming openbaar worden gemaakt, verspreid en/of vermenigvuldigd. Gebruik voor persoonlijke doeleinden is toegestaan. Citeren dient met bronvermelding te geschieden.

Wanneer derden foto’s ter beschikking stellen voor publicatie op deze website doen zij daarmee afstand van hun auteursrecht, recht op handelsmerk en andere intellectuele rechten.

Disclaimer
Deze website bevat informatie afkomstig uit Wommels. Ondanks de grote zorgvuldigheid en nauwkeurigheid bij het samenstellen en publiceren van het materiaal, kan de informatie toch incorrect en/of incompleet zijn. In geen enkel geval is de Stichting Website Wommels verantwoordelijk en aansprakelijk voor schade ontstaan uit het direct of indirect gebruik van het materiaal van de website.
De commissie behoudt zich te allen tijde het recht voor om zonder voorafgaande waarschuwing wijzigingen aan te brengen in de informatieverstrekking. Aan alle op deze site vermelde informatie kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Links
Op deze site treft u links aan naar websites die niet door de Stichting Website Wommels worden geëxploiteerd. Dergelijke links worden voor gebruiksgemak verstrekt. Er is geen enkele zeggenschap over deze websites en dus ook geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud ervan.