Wommels.nl

It Tsiispakhûs heeft een hoofdrol bij opening KH2018

141 4162

"Een provincie en een stad die samen Culturele Hoofdstad 2018 zijn is bijzonder. De start van dat jaar wordt op 26 en 27 januari 2018 gevierd met voor het platteland de focus op vrijdagavond 26 jan. vanaf 19.00 uur. Op vrijdagavond 26 jan. is er een hoofdrol weggelegd voor de bakens van de Friese cultuur, zijnde de Friese musea en ook museum it Tsiispakhûs speelt hierin een rol."

"Museum it Tsiispakhûs zet om 19.00 uur de deuren open, de kachel hoog, de chocolademelk warm en nodigt iedereen, jong en oud uit naar verhalen te komen luisteren. Het zullen persoonlijke verhalen zijn, verbonden aan een voorwerp waar de verteller iets mee heeft en die waard zijn om meegenomen te worden. 

In museum it Tsiispakhûs in Wommels kunt u naar verhalen luisteren, verteld door Douwe Willemsma uit Itens, Durk Hibma uit Kubaard en Romke Toering uit Easterlittens. Ieder vertelt een verhaal van 15 min., te beginnen om 19.30 uur en ze wisselen elkaar om het half uur af. In een winterwarme sfeer kunt u in de pauzes genieten van koffie, thee, warme chocolademelk met iets lekkers of glühwein. 

Diezelfde vrijdag om 12.00 uur zingen alle schoolkinderen in Friesland het Openingslied voor KH 2018 van Nynke Laverman.

Dit openingsweekend is maar één keer en deze avond is de toegang gratis."