Wommels.nl

Buurtvereniging Walpert op excursie bij Murk Nijdam

walpert

Gisterochtend hebben buurtgenoten van buurtvereniging Walpert op de fiets een excursie gedaan bij Murk Nijdam in de Sûdhoeke. Murk Nijdam probeert daar door middel van plas-dras een geschikte omgeving te bieden voor de bedreigde weidevogels. Een boeiende excursie waardoor zij een beter beeld hebben gekregen van de weidevogels en wat het weidegebeid betekend voor deze vogels. Murk heeft het een en ander uitgelegd over zijn werkzaamheden en onderzoek dat plaatsvind in dit bijzonder weidegebied dat voor de weidevogels speciaal is aangepast.

In dit gebeid zijn 2 kijkhutten die bezocht kunnen worden. D.m.v vervoer in een fluisterbootje worden de vogels niet gestoord. In de hutten is het prachtig toeven en de vogels kunnen van dichtbij gezien/gespot worden.

Buurtbewoner Fred Cartens heeft wat foto's van de excursie gemaakt en daarvan een presentatie op youtube gezet.