Wommels.nl

Van het gas af

Datum: di. 20 nov, 2018 20:30
Locatie: It Dielshûs

Informatieavond van de Wommelser Energie Koöperaasje over "Van het gas af" naar aanleiding van een pilotproject van de gemeente Súdwest-Fryslân hierover met energiecoöperatie Duurzaam Heeg. Sprekers: Sjoerd Ypma van Duurzaam Heeg en Peter Dijkstra, beleidsadviseur Duurzame Ontwikkeling van SWF. De gemeente wil in 2030 alle woningen energieneutraal.

Doorzoek agenda