Wommels.nl

Lijst overzicht
maandag 20 mei

woensdag 1 mei

donderdag 2 mei

dinsdag 7 mei

woensdag 8 mei

donderdag 9 mei

zaterdag 11 mei

maandag 13 mei

dinsdag 14 mei

woensdag 15 mei

donderdag 16 mei

Gearkomste Doarpsbelang (19:30 - 21:30) Lokatie: Nij Stapert

Foar fragen kinnen jimme lânskomme

zondag 19 mei

maandag 20 mei

dinsdag 21 mei

woensdag 22 mei

vrijdag 24 mei

zaterdag 25 mei

zondag 26 mei

dinsdag 28 mei

woensdag 29 mei

vrijdag 31 mei

Doorzoek agenda