Wommels.nl

 1. Lêste riedsgearkomste Littenseradiel

  Dinsdag 12 December 2017

  lesteriedsgearkomst27

  Justerjûn wie yn de riedsseal op it gemeentehûs de lêste en ôfslútende gearkomste fan de gemeenteried fan Littenseradiel. De publyke tribune siet fol mei belangstellenden en âld riedsleden, hoewol guon fanwege it minne waar net iens komme koenen. CdK de her Brok wie der ek en hy wie lovend oer hoe't hjir de weryndieling regele en begelieden wie. Hy wie ek tige te sprekken oer de goeie rol fan boargemaster Liemburg dêr yn. Elkenien hoopte dat it Greidehert, sa't dat ek yn de lykneamde foarstelling ta úting komt, klopjen bliuwe kin yn de nije gemeenten.

  >>> Meer
 2. Sniewille op de Terp

  Zondag 10 December 2017

  sniewille01

  It duorre efkes, mar do kaam der dan toch snie dy't lizzen bliuwde hjoed. Bern hiene der fuort wille mei. Corma Schmitz hat ús in pear foto's stjoerd.

  >>> Meer
 3. Diggelfjoer wint earste priis Frysktalige doarpssjoernalistyk

  Zondag 10 December 2017

  Priiswinners

  Mei it stik "Hy hat my wer takomst jûn" hat ús doarpskrante Diggelfjoer de lêste earste priis foar bêste Frysktalige doarpssjoernalistiek fan Littenseradiel wûn. It stik is skreaun troch Marije Postmus. Op de webside fan de gemeente in ferslach oer dizze skriuwwedstriid. Lokwinske redaksje Diggelfjoer. Elisabeth Dijkstra de foto makke.

 4. Kerstconcert Edoza en Euphonia

  Zondag 10 December 2017

  Affiche

  Het Interkerkelijk Mannenkoor EDOZA uit Sneek, o.l.v. Jan Hibma en Christelijke Muziekvereniging Euphonia uit Wommels, o.l.v. Rolf Verbeek geven op zaterdag 16 december 2017 een kerstconcert in de Grote Kerk in Harlingen. Veel bekende kerstliederen zullen ten gehore worden gebracht en natuurlijk is er ook ruimte voor samenzang. Het koor wordt op orgel begeleid door Sebastiaan Schippers. Er zullen ook een paar gezamenlijke stukken worden uitgevoerd.

  >>> Meer
 5. Afscheidsreceptie Durk en Siemy Douma

  Zaterdag 9 December 2017

  durkensiemy

  Na 38 jaar het gezicht van de horeca in Wommels te zijn geweest zetten Durk en Siemy Douma een punt achter hun horecacarrière. Op 29 december nemen ze afscheid van hun Dielshûs. De afscheidsreceptie is van 16.00 uur tot 20.00 uur. Voor een hapje en een drankje bent u van harte welkom.

  >>> Meer
 6. Slachtemarathon 2018 no ek ien-daags te dwaan

  Woensdag 6 December 2017

  slachte

  Omt de opjefte foar de twa-daagse Slachtemarathon 2018 noch wat tsjin fûl en men de yndrok hie dat in protte minsken leaver ien dei rinne woenen hat de organisaasje it no ek mooglik makke om dizze spesjale edysje ien dei te rinnen, fan Raerd nei Wommels (de freeds) as fan Kûbaard nei Easterbierrum (de sneons). De twa-daagse tocht giet lykwols ek gewoan troch, mar wa't him hjir al foar opjûn hat kin noch switsje. Lês hjir mear by de LC, op de side fan de Slachtemarathon sels as harkje nei foarsitter Anne Jochum de Vries by Omrop Fryslân. Thúsdoarp Wommels is noch hieltyd fan doel hjir in moai festival del te setten.

 7. Omrop Fryslân by Echte Bakker Posthuma

  Maandag 4 December 2017

  Posthumaomropfryslan

  Fannemoarn die Omrop Fryslân ferslach oer de Sinterklaasdrokte yn de bakkerij fan Echte Bakker Posthuma. Foar wa it mist hat kin it noch efkes wêrom heare troch hjir te klikken en dan nei ûnderen nei it fjirde plaatsje te scrollen.

 8. Diggelfjoer zoekt kerstrecepten met verhaal

  Zondag 3 December 2017

  Voor het kerstnummer is Diggelfjoer op zoek naar uw kerstrecept mét uniek verhaal. Een mooi kersttafelverhaal mag ook. Bijvoorbeeld over die lekkere rollade van uw moeder of die griesmeelpudding van uw oma waar u altijd mee hielp. Graag ontvangen wij deze recepten + het verhaal erachter. U kunt ze mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of via een PB op Facebook. Insturen kan t/m 9 december.

 9. Entoesjasme op bedriuwengearkomst Elfwegentocht

  Zaterdag 2 December 2017

  elfwegentocht3

  It projekt Elfwegentocht fan projektlieder Tsjeard Hofstra hat yn it Fryske bedriuwslibben al aardich wat entoesjasme opwekt. Op de gearkomst juster siet it Fean Plaza fol mei ûndernimmers dy't takom jier yn july meidwaan wolle en ek wol in bliuwende feroaring fan de ekonomy yn gong sette. De takomst moat fossylfrij en sirkulêr. It projekt is lykwols noch by te min minsken bekend neffens projekthaadman Bouwe de Boer, sjoch hjir op Omrop Fryslân. Dêr sil de kommende tiid wat oan dien wurde. 

  >>> Meer
 10. Bedrijvenbijeenkomst Elfwegentocht in Fean Plaza

  Donderdag 30 November 2017

  tsjeardbmw

  Vandaag, vrijdag 1 december, is er een bedrijvenevenement van de Elfwegentocht in het Fean Plaza in Heerenveen. De Elfwegentocht wil bereiken dat er volgend jaar in juli twee weken lang fossielvrij vervoer plaats vindt in Friesland, Fryslân Fossylfrij. Er mag dan niet op fossiele brandstof gereden worden. Projectleider van de Elfwegentocht is onze dorpsgenoot Tsjeard Hofstra. Op de bedrijvenbijeenkomst presenteert Harm Edens op een mobiliteitsplein een uitgebreid programma over de mogelijkheden het doel te bereiken. Er valt een elektrische auto te winnen en er zullen optredens zijn van Syb van der Ploeg  en Piter Wilkens. 

  >>> Meer