Wommels.nl

 1. Collegevorming gemeente Littenseradiel rond

  Woensdag 23 April 2014

  Gemeente

  Gisteravond hebben SAM Littenseradiel en de FNP de coalitieonderhandelingen succesvol afgerond en een coalitieakkoord gesloten voor de raadsperiode 2014 – 2018. De twee kandidaat-wethouders zijn Marja Reijndorp (SAM Littenseradiel) en Bram Bonnema (FNP). De wethouders worden benoemd in de raadsvergadering van maandag 12 mei 2014. Hoe de portefeuilles van de wethouders zijn verdeeld, is op dit moment nog niet bekend.

 2. Vergeten tuinen van Vlaskamp in museum in Wommels

  Dinsdag 22 April 2014

  tsiispakhus

  Een tapijt van gras in het zuivelmuseum It Tsiispakhús in Wommels. In het museum is vanaf zaterdag 26 april tot en met 31 augustus een expositie over de negentiende-eeuwse tuinarchitect Gerrit Vlaskamp te bezoeken. De tentoonstelling over Vlaskamp is één van de activiteiten, die in het kader van het Vlaskamp-jaar in de gemeente Littenseradiel worden gehouden. De expositie heeft de titel ‘De vergeten tuinen van Gerrit Vlaskamp’ meegekregen.

  >>> Meer
 3. Diggelfjoeren wer online

  Dinsdag 22 April 2014

  De fêste online-lêzers fan ús doarpskrantsje "Diggelfjoer" hawwe dizze al it skoft misse moatten. Troch technyske problemen slagge it mar net om dizze online te krijen. Foar dizze lju is der goed nijs te melden: jo kinne Diggelfjoer wer lêze! Sjoch hjir mar ris. Allinnich de edysje fan febrewaris 2014 mist noch, mar dizze folget sa gau as mooglik is. De redaksje fan Diggelfjoer seit boppedat ta dat se fanôf no up-to-date bliuwe sille. At dat gjin goed nijs is!

 4. Rommelmerke 2014

  Maandag 21 April 2014

  rommelmerke20143

  Mei it feroarjen fan Kenininginnedei op 30 april nei Keningsdei op 26 april hat Euphonia ek foar har jierlikse rommelmerke keazen foar in oare oanpak. Dizze wie no al op ôfrûne sneon 19 april. Ek nij wie dat it spul op deselde dei by de minsken wei helle waard. Dit is folle minder wurk dan earst ophelje, opslaan en letter wer nei it parkearplak bringe. Der wie likernôch aardich wat folk op ôf kommen. De opbringst is ús net bekind.

  >>> Meer
 5. GPTV yn Wommels oer feiligste gemeente

  Zondag 20 April 2014

  wommels

  GPTV hie ek yn it AD lêzen dat neffens de misdaadmeter Littenseradiel de feiligste gemeente fan Nederlân is. Se kamen mei in kamera nei Wommels om nei it feilighydsgefoel fan de ynwenners te fernimmen. It videoferslch dêroer is hjir nochris werom te sjen.

 6. Paaspop

  Zaterdag 19 April 2014

  Special Treatment

  Paaszondag is er traditioneel live muziek in It Dielshûs onder de noemer van Paaspop. Dit jaar met de no-nonsense coverband Special Treatment met muziek voor alle leeftijden. Dus morgen 20 april, aanvang 21.00 uur en er is geen voorverkoop dus kom op tijd.

 7. Twa miggen yn ien klap

  Zaterdag 19 April 2014

  rommelmerk

  Der is hjoed fan alles te dwaan yn ús moaie doarp. It swimbad iepent fan 'e middei om 13.00 oere de stekken en hjoed kin der fergees swommen wurde. Mar de rommelmerk fan Euphonia is fan 'e middei ek. Sa as op de foto te sjen stiet der al wer hiel wat 'rommel' klear. Jim kinne it keapje fan ien oere ôf. Ek is der in optreden fan it koar Sjong! 

 8. Skomparty

  Vrijdag 18 April 2014

  poster schuimparty

  Op sneon 19 april slút de Tsjerne yn Easterein it seizoen ôf mei in skomparty! Spesjaal foar basisskoallegroepen 7 en 8 binne se fan 18.00 oant 20.30 iepen, dernei foar de jeugd fanôf de 1e klasse middelbere skoalle oant in jier as 18. Wommelser jongerein is fan herte wolkom.

 9. Stremming Hofkamp

  Vrijdag 18 April 2014

  hofkamp30km

  Troch werstraatwurksumheden is de Hofkamp yn Wommels (fanôf Vicarystrjitte oant Tywert) stremd foar alle ferkear, fanôf tiisdei 22 april oant en mei tongersdei 15 maaie 2014.De omlieding sil mei buorden oanjûn wurde. Fuotgongers kinne passearje fia it fuotpaad oan de ûneven kant.

 10. Zaterdag opening zwembad

  Donderdag 17 April 2014

  seizoensvoorbereiding26

  Zwembad De Klomp is er weer klaar voor. Na vele weken voorbereiding, waarin vrijwilligers en personeel keihard aan het werk zijn geweest, kan het nieuwe seizoen zaterdag feestelijk beginnen. Thema van de dag is Après Ski en iedereen kan gratis komen zwemmen. Er staat een heuse Blokhut op het gras en in de lijn van het thema is er warme chocolademelk en braadworst te krijgen. De nieuwe kiosk is af en er zijn ook nieuwe douches. De voorverkoopweek, waarin abonnementen en leskaarten geregeld kunnen worden duurt tot en met zaterdag.

  >>> Meer